familien Lindenstrøm

Jens Olsen Lindenstrøm`s slægt

på billedet er Karen og Ole Berthelsen samt Hans Sejer Lindenstrøm Hansen som sidder med datteren Thora Lindenstrøm Hansen samt sønnen Jørgen Lindenstrøm til højre for sig. Thora Lindenstrøm Hansen er Jens Olsen Lindenstrøm`s mor

 

Stam moderen til Familien Lindenstrøm er Ane Margrethe Nielsen som er født 1803 i Gurre tikøb sogn Frederiksborg amt som datter af Lars Nielsen og hustru Karen Kirstine Jensdatter. Ane Margrethe flytter på et tidspunkt ind til København hvor hun bliver tjenestepige forskellige steder vil jeg tro.

den 24-11-1822 får hun en datter på KGL fødselsstiftelse hun kommer til at hedder Kirstine Christiane Lindenskou, der står ingen som udlagt barnefader. jeg ved ikke hvor hun befinder sig da Ane Magrethe føder Carl Christian Lindenstrøm den 3 maj 1826, men Ane margrethe er på Adelgade 275 i København hvor hun er tjenestepige og her er der udlagt bortrejst Tømmersvend Carl Christopher Lindenstorff eller Lindenstrøm i Lægdsrullerne står der Lindenstrøm så det må vi regne med passer :-).

 

Ane Magrethe bliver den 10-3-1828 gift med Wilhelm Christian Michelsen som er soldat han har bundet sig for 6 år, men bliver læst fra tjenesten pga uduelighed, dovnskab, unyttighed og forsæmmelighed så han nåede kun at være i tjeneste i ca 4 år og 7 mdr. mens han er soldat ryger Ane Magrethe og børnene ind og ud af østatens hospital og ladegaarden, hvor de får fattighjælp, samtidligt får Wilhelm en masse domme for tyveri samt en fæstningsdom på livtid i 1837 som skal afsones i Rensburg. Ane Magrethe begynder at søge skilsmisse fra Wilhelm. samtidligt ryger hun og børnene ind og ud af ladegaadegården hvor 2 af børnene døde i årerne 1830-1836. i 1837 får hun bevilliget skilsmisse fra Wilhelm da hun hun vil giftes igen.

 

men før hun får bevilliget skilsmisse, har hun været sepereret i ca 5 år og i det tidsrum har Ane Magrethe fået en søn Theodor Adolf Johannes Engelbrechtsen den 30-6-1836 med Johannes Engelbrecht som hun søgte af få lov til at gifte sig med, om de nogenside bleve det står i det uvisse , men i folketællingerne 1850 springgrade 30 3 sal står hun som gift med Peter Emanuelsen og de har en datter sammen Karen Frederikke Amalie som blev født den 17-11-1844

 

så for at opsumer Ane Margrethe nielsens liv til og med 1850.

 

1822 en datter Kirstine Christiane Lindenskou

tilknyttet ladegaarden under nr 695

 

1826 Carl Christian Lindenstrøm

 

gift med Wilhelm Christian Michelsen 1828

1828 Laurine Caroline Wilhelmine Michelsen

1830 Peter Frederik Ferdinand Emilius Michelsen død 1831

1832 Therese Frederikke Emilie Michelsen død 1833

 

1833 Ladegaarden fattigvæsnet fraskildt fra Wilhelm Christian Michelsen

 

1835 ansøger om giftemål hun vil giftes med johannes Engelbrecht uvist om de blev det

 

2-8-1835 til 5-7-1836 Ladegaarden

 

1836 Theodor Adolf Johannes Engelbrechtsen

 

Folketælling 1840 Springgade 30 3 sal

Enke Anne Magrethe Nielsen 36 år lever af haandarbejde, hendes mor Karen kirstine bor der også samt børnene Laurine og Theodor.

 

Folketælling 1845 Klerkegade 434 a 1 bagsal til højre

Ane Magrethe Mikkelsen Enke sælgerkone født i Gurre Frederiksborg

Laurine Theodor samt et unavngivet pigebarn under 1 år.

 

Folketælling 1850 Springgade 30 3 sal

Peter Emanuelsen gift 47 år arbejdsmand født i Vanged

Ane Margrethe Nielsen gift 47 år født i Gurre Tikøb sogn

Frederikke Amalie6 år ugift barn født i københavn.

 

Det har været noget omvæltet liv hun har levet i København med 5 forskellige mænd og mindst 2 af dem har hun været gift med og fået 7 børn.

 

Ane Magrethe døde den 12-4-1868 det fandt jeg i Begravelses protokollerne

og begravet den 19-4-1868 fra Frue kirke i københavn.

 

Ibegravelses protokoller side 162 1868 nr 955

 

søndag den 19 april kl 1 1/4 bgraves enken Ane Margrethe Nielsen 4 aar gl bopæl (ulæseligt) død den 12 april af ? dæd fra Frue kirke til Frue

 

 

AO København Frue kirke 1868 døde kvinder opslag 142 nr 53.

 

Af hendes børn er der 5 der overlevede hende.

 

Ane Margrethe Nielsens børn

 

Kirstine Christiane Lindenskou blev gift med Henrich Larsen Bech den 9-5-1849 i Frederiksberg kirke Ane Magrethe står som vidne. de fik børnene

 

1)Ane Sofie Frederikke Bech født 23-1-1850 døbt i Garnisions kirken

2)Camilla Frederikke Bech født 3-10-1851 døbt i Garnisions kirken gift med Niels Peter Jensen de fik 3 børn

3)Thora Caroline Mathilde Bech født 6-8-1854 døbt i garnisions kirken gift med Niels Syndergaard sødring de fik 1 søn.

4)Augusta Kirstine Henriette Bech født 9-11-1858 døbt i Frederiksberg kirke. hun kom under betegnelsen offentligt fruentimmer og der er billed af hende på www.flick.com hun rejste til USa med gift mand der efterlod kone og 6 børn. hun kom senere retur med mand og 1 barn hun var blevet gift med en Rasmus Beck og de havde fået en datter i Kansas som blev efterladt hos sine morforældre hun hed Agnes Effie Beck.

5)Frederik Sofus Bech født 16-12-1860 døbt i Helligånds kirken

6) Albert Christian Bech født -10-1862 døbt i SKT Johannes kirke

 

Carl Christian Lindenstrøm født 3-5-1826 i københavn.

han blev på Ladegaarden opfostringshus til hans konfirmation, hvor han kom i smedelærer hos Boller Larsen

i kontaktren står der

udskrives lil lære hos Grovsmed Boller Larsen den 24-juni 1841. læretiden er 4 år og læremesteren skal sørge for, at han bliver en dulig svend og skal sørge for at give >> tilstrækkelig og god kost, forsvarlig husly, renlighed, klæder og linned>>.

 

efter endt lærertid flytter han til Jylland nærmere betegnet Haurum hvor han gifter sig med smedens datter Mette kirstine Andersen den 1-5-1849 i Hornborg kirke.

samme år bliver datteren Margrethe født den 23-8-1849

 

 

Carl Christian bliver indkaldt til militær tjeneste den 15 maj 1849 til infateri eller jæger i 1850 får han en dom på 6+5 dages vand og brø pga Respektstidhed efter en krigsdom sep 1850 han afsoner den . jeg har dommen og ansøgningen på benødning til kongen med det afvises. han overføres til forstrkningen i 1858.

 

den 5 april 1853 får han en søn Christopher Lindenstrøm

den 12-2-1856 får han en datter Christiane Kirstine Lindenstrøm

den 19-12-1858 en datter Lovise som døde 12-1-1860

den 3-1-1861 en dødfødt dreng.

 

den 3-4-1870 dør Mette Kirstine andersen efter at flere år har været sengeliggende og uden forstand

hun var blevet plejet af en medhjælper Mette Marie Andersen som Carl Christian blev gift med

 

Carl Christian blev gift med Mette Marie Andersen den 15-10-1870 i hornborg kirke

 

de fik børnene

 

Anne Kirstine Sophia Louvise den 4-12-1870

Karen Nielsine 4-10-1872

Anders den 7-1-1875

 

opsumering af Carl Christian lindenstrøm s liv til og med 1875

 

 

Smedelærer 1841-1845 i københavn

 

kommer til jylland mellem 1845 og 1848

 

1849 bliver han gift med Mette Kirstine Andersen og får børnene

 

1) Margrethe Lindenstrøm 1849

2) christopher Lindenstrøm 1853

3) Christiane Christine Lindenstrøm 1856

4) Louvise lindenstrøm 1858

5) Dødfødt dreng 1861

man kan formod at det er ved den sidste fødsel at konen bliver uden forsand og sengeliggende men uden at værer sikker på det.

 

Den 3-4-1870 dør Mette Kirstine efter at havde været sengeliggende og Blind uden forstand i flere år

 

den 15-10-1870 bliver Carl Christian gift med Mette Marie Andersen

 

4-12-1870 bliver Anne kirstine Sophia Louvisa Lindenstrøm født

4-10-1872 bliver Karen nielsine lindenstrøm født

7-1-1875 bliver Anders Lindenstrøm født.

 

Carl Christian søger i 1876 om fortjenestemedaljen for krigen 1848-1850 og får den berettiget

Ansøgningen:

fulde navn: Carl Christian Lindenstrøm

hvilken dag og hvilket år er de født : 3de maj 1826

hvilket år har de deltaget i krigen: 1849-1851

ved hvilken befaling tjente de dengang: 6 de bastillion

hvilket compani: 4de compani

hvilket nr havde de : 50

fra og hvilken dag var de tjenestegjørende: fra den 15 marts 1849 til februar 1851

tjente de som mening eller befaling: Menig

blev de saardet i Krigen: nej

Har de ligget på lazeret på hvilken: nej

Blev de taget til fange i krigen hvor og hvornår: nej

Er de pension eller invilideforforgifte hvilket nr bærer deres pensionsbrev: nej

er de medlem af de danske vaarbenbrødre og hvilken af dette afbefalinger og i hvilket numer staar de: nej

hvilket er deres nuværende stilling: Smed

hvor har de nu bopæl? hvis de ikke bor i en kjøbstad bedes amt herred ogn og by angivet: Skanderborg amt og Nim herred, Hornborg sogn Haurum by Horsens

hvilken er deres nuværende Adreøje? Smed C. C Lindenstrøm

 

Berretiget J. Nielsen

 

 

 

 

Folketællinger 1855 Haurum by Hornborg sogn

 

Andreas Eriksen 69 år gift Nim sogn Smed, huusfader

Mette Sophie Sørensen 70 år gift Odder sogn husmoder

Carl Christian Lindenstrøn 29 år gift Kjøbenhavn Smedesvend,huusfaderens svigersøn

Mette Kirstine Andreasen 40 år gift Hansted sogn hans kone

Margrethe Lindenstrøm 6 år ugift født i sognet deres børn

Christoffer Lindenstrøm 2 år ugift deres børn født i sognet

 

 

folketælling 1860 Haurum by Hornborg sogn

 

28 et huus?

Carl Christian Lindenstrøm 34 år gift født i Kjøbenhavn, Huusmand, Smed,Husfader

Mette Kirstine Andreasen 45 år født i Hansted hans kone

Margrethe Lindenstrøm 11 år ugift deres barn født i sognet

Christiffer Lindenstrøm 7 år do do do

Christiane Kirstine Lindenstrøm 4 år do do do

Andreas Eriksen 74 år gift nim sogn aftægtsmand Svigerfader til huusfader

Sofie Sørensdatter 75 år gift Odder sogn hans hustru

 

 

folketælling 1870 Haurum by Hornborg sogn

 

C.C.Lindenstrøm 43 år gift København smed

Mette .K. 54 år gift Hornborg Husmoder: blind,

forstanden frarøvet siden 1866

Kristoffer Lindenstrøm 16 do deres børn

Kristiane Kirstine 13 do deres børn

Mette Marie Andersen 31 år do Husholderske

Søren Andersen 16 do smedelærling

 

 

 

 

Folketælling 1880 Hornborg sogn

 

Hornborg en gaard nr 35

Carl Christian Lindenstrøm 53 år gift født i Kjøbenhavn husfader,gårdejer, Smed

Mette Marie Andersen 43 år gift født i Hornborg hans kone

Ane Kirstine Sophie Lindenstrøm 9 år ugift deres børn født i sognet

Karen Nielsine Lindenstrøm 7 år ugift deres børn født i sognet

Anders Lindenstrøm 5 år ugift deres børn født i sognet

Hans Jensen 23 år ugift født i ? Veile amt Smedesvend

 

 

 

 

Folketælling 1890 Hornborg sogn

Hornborg bye et hus nr 1

Karl Christian Lindenstrøm 63 år gift Folkekirken født i Kjøbenhavn, husfader,grovsmed beboelsekommune: Hornborg.

Mette Marie Andersen 52 år gift født i Hornborg husmoder, hustru

Anders Lindenstrøm 15 år ugift søn , dreng

 

 

 

Carl Christian Lindenstrøm børn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stam mother of the family Lindenstrøm Ane Margrethe Nielsen who was born in 1803 in Gurre Tikøb parish Frederiksborg County, the daughter of Lars Nielsen and wife Karen Kirstine Jensdatter. Ane Margrethe move at a time into Copenhagen where she becomes maid different places, I believe.

the 24-11-1822 she gets a daughter KGL maternity hospital she will be called Kirstine Christiane Lind Skou, who are not as putative father. I do not know where she is because Ane Margrethe feeder Carl Christian Lindstrom May 3, 1826, but Ane Margrethe is Adelgade 275 in Copenhagen where she is maid and here is zoned away Timber Svend Carl Christopher Lindenstorff or Lindstrøm in Lægdsrullerne says Lindstrom so we must count on fit :-).

Ane Margrethe is the 10-3-1828 married to Wilhelm Christian Michelsen as a soldier he has bound for 6 years, but will be read from the service due to ineptitude, dovnskab, uselessness and forsæmmelighed so he only managed to be in service in about 4 years and 7 months. while he is a soldier smoking Ane Margrethe and the children in and out of the island state's hospital and the farmyard, where they receive poor relief, contemporary strange sheep Wilhelm a lot of convictions for theft and a fæstningsdom on livtid in 1837 which will be served in Rensburg. Ane Margrethe begin to seek a divorce from Wilhelm. contemporary wonder smoker she and the children in and out of ladegaadegården where two of the children died in the years 1830-1836. in 1837 she gets granted divorce from Wilhelm when she she wants to remarry.

but before she is granted a divorce, she has been sepereret for about 5 years and during that time has Ane Margrethe had a son Theodor Adolf Johannes Engelbrechtsen the 30-6-1836 with Johannes Engelbrecht as she sought the be allowed to marry, on any side became the face in the dark, but in the census 1850 spring grade 30 3 floor facing her as married to Peter Emanuelsen and they have a daughter together Karen Frederikke Amalie was born on 17-11-1844

but before she is granted a divorce, she has been separated for about 5 years and during that time has Ane Margrethe had a son Theodor Adolf Johannes Engelbrechtsen the 30-6-1836 with Johannes Engelbrecht as she sought the be allowed to marry, on any side became the face in the dark, but in the census 1850 spring grade 30 3 floor facing her as married to Peter Emanuelsen and they have a daughter together Karen Frederikke Amalie was born on 17-11-1844

so for the Consolidation of Ane Margrethe Nielsen's life and with the 1850th

1822 a daughter Kirstine Christiane Lind Skou

assigned to the farmyard under No. 695

1826 Carl Christian Lindstrom

married to Wilhelm Christian Michelsen 1828

1828 Laurine Caroline Wilhelmine Michelsen

1830 Peter Frederik Ferdinand Emilius Michelsen died in 1831

1832 Therese Frederikke Emilie Michelsen died in 1833

1833 farmyard poor creature is divorced from Wilhelm Christian Michelsen

1835 apply for marrying she will marry locust Engelbrecht unknown if they were the

2-8-1835 to 5-7-1836 farmyard

1836 Theodor Adolf Johannes Engelbrechtsen

Census 1840 Spring Street 30 3 floor

Widow Anne Margrethe Nielsen 36 years living by needlework, her mother Karen Kristine live there too and the kids Laurine and Theodor.

Census 1845 Klerkegade 434 a 1 bagsal right

Ane Margrethe Mikkelsen Widow sells wife born in Gurre Frederiksborg

Laurine Theodor and an unnamed female child under 1 year.

 

Census 1850 Spring Street 30 3 floor

Peter Emanuelsen married 47 years laborer born in Vanged

Ane Margrethe Nielsen married 47 years born in Gurre Tikøb parish

Fred Amalie6 years unmarried child born in Copenhagen.

 

It has been quite overturned a life she has lived in Copenhagen with 5 different men and at least two of them, she has been married and had seven children.

 

Ane Margrethe died on 12-4-1868 it I found in burial protocols

and buried on 19-4-1868 from Lady's Church in Copenhagen.

 

Ibegravelses protocols page 162 1868 No. 955

 

Sunday, April 19 at 1 1/4 bgraves widow Ane Margrethe Nielsen 4 years old residence (illegible) death on April 12 of? Daed from Frue church for Lady

 

 

AO Copenhagen Frue Church 1868 dead women bulletin No. 142 53rd

 

Of her children, there are 5 who survived her.

 

                   Ane Margrethe Nielsen's children

 

Kirstine Christiane Lind Skou married Henrich Larsen Bech on 9-5-1849 in Frederiksberg church Ane Margrethe stand as a witness. the children were

 

1) Ane Sofie Frederikke Bech born 23-1-1850 baptized in the church Garnisions

2) Camilla Frederikke Bech born 3-10-1851 baptized in the church Garnisions married Niels Peter Jensen they had 3 children

3) Thora Caroline Mathilde Bech born 6-8-1854 baptized in the church Garnisions married Niels sins Gaard Sødring they had one son.

4) Augusta Kirstine Henriette Bech born 9-11-1858 baptized in Frederiksberg church. she came under the designation lady of and that is the image of her on www.flick.com she traveled to USa with married man who left wife and 6 children. She later came back with husband and one child she had been married to a Rasmus Beck and they had a daughter in Kansas who was left with his maternal grandparents and her name was Agnes Effie Beck.

5) Frederik Sofus Bech born 16-12-1860 baptized in the Holy Spirit Church

6) Albert Christian Bech born -10-1862 baptized in SKT Johannes Church

 

Carl Christian Lindstrom born 3-5-1826 in Copenhagen.

he was on the farmyard Orphanage for his confirmation when he came in wrought teacher at Boller Larsen

in kontaktren says

rinted to apprenticed blacksmith Boller Larsen on 24 June 1841. The apprenticeship is 4 years and his teacher must ensure that he becomes a dulig companion and be sure to give >> sufficient and good diet, proper shelter, cleanliness, clothes and linen >>.

after lærertid he moved to Jutland namely Haurum where he marries the blacksmith's daughter Mette Kristine Andersen on 1-5-1849 in Hornborg church.

the same year their daughter Margaret was born on 23-8-1849

Carl Christian is called up for military service May 15, 1849 to infateri or hunter in 1850 he gets a sentence of 6 + 5 days water and Hamb due Respektstidhed after a krigsdom September 1850 he is serving it. I have the judgment and the application of benødning to the king with the rejected. he transferred to forstrkningen in 1858th

April 5, 1853 he gets a son Christopher Lindstrom

on 12-2-1856 he gets a daughter Christiane Kirstine Lindstrøm

the 19-12-1858 daughter Louise who died 12-1-1860

on 3-1-1861 one stillborn boy.

on 3-4-1870 door Mette Kirstine Andersen after several years have been bedridden and no sense

she had been cared for by an assistant Mette Marie Andersen as Carl Christian married

Carl Christian married Mette Marie Andersen on 15-10-1870 in Hornborg e church

Anne Kirstine Sophie Louise on 4-12-1870

Karen Nielsine 4-10-1872

Anders on 7-1-1875

opsumering of Carl Christian steady stream's life through 1875

Wrought Teacher 1841-1845 in Copenhagen

come to Jutland between 1845 and 1848

In 1849 he married Mette Kirstine Andersen and the children

1) Margrethe Lindstrom 1849

2) christopher Lindstrom 1853

3) Christiane Christine Lindstrom 1856

4) Louvise steady stream 1858

5) Dødfødt boy 1861

To Assume that it is the last birth to the wife gets no forsand and bedridden but without attends sure of it.

The 3-4-1870 door Mette Kirstine after that had been bedridden and blind with no sense for several years

the 15-10-1870 is Carl Christian married Mette Marie Andersen

4-12-1870 becomes Anne Kristine Sophia Louvisa Lindstrom born

4-10-1872 becomes Karen Nielsine steady stream born

7-1-1875 becomes Anders Lindstrom born.

Carl Christian looking in 1876 for merit medal for the war from 1848 to 1850 and gets it right

The application:

Full Name: Carl Christian Lindstrom

what day and what year they are born: 3de May 1826

what year they have participated in the war: 1849-1851

which command served the time: 6 de bastillion

which compani: 4th compani

which number they had: 50

from the day they were tjenestegjørende: from 15 March 1849 to February 1851

they served as meaningful or commandment: Menig

was the saardet in war: no

Have they been at lazeret in which: no

Were they captured in the war when and where: no

Is the pension or invilideforforgifte which no bear their pension letter: no

is the member of the Danish vaarbenbrødre and which of this afbefalinger and to what numer stands the: no

which is their current position: Wrought

where they now reside? if they do not live in a provincial town please county township OGN and city stated: Skanderborg county and Nim herred, Hornborg parish Haurum city Horsens

which is their current Adreøje? Wrought C. C Lindstrom

Berretiget J. Nielsen

 

 

Censuses 1855 Haurum city Hornborg parish

 

Andreas Eriksen 69 years married Nim parish Smed, huusfader

Mette Sophie Sorensen 70 years married Odder parish housewife

Carl Christian Lindenstrøn 29 years married Copenhagen smith, huusfaderens son

Mette Kirstine Andreasen 40 years married Hansted parish of his wife

Margrethe Lindstrom six years unmarried born in the parish of their children

Christoffer Lindstrøm two years unmarried their children born in the parish

 

 

Census 1860 Haurum city Hornborg parish

 

28 a huus?

Carl Christian Lindstrom 34 years married born in Copenhagen, huusmand, Smith, Goodman

Mette Kirstine Andreasen 45 years born in Hansted his wife

Margrethe Lindstrøm 11 years unmarried their child born in the parish

Christiffer Lindstrøm 7 years do do do

Christiane Kirstine Lind current 4 years old do do do

Andreas Eriksen 74 years married nim parish pensioner father in law to huusfader

Sofie Sørensdatter 75 years married Odder parish of his wife

Census 1860 Haurum city Hornborg parish

 

 

Census 1870 Haurum city Hornborg parish

 

C.C.Lindenstrøm 43 years married Copenhagen smith

Mette .K. 54 years married Hornborg Husmoder: blind,

                                                                            intellect robbed since 1866

Kristoffer Lindstrøm 16 do their children

Kristiane Kirstine 13 do their children

Mette Marie Andersen 31 years do housekeeper

Søren Andersen 16 do blacksmith apprentice

 

 

 

 

Census 1880 Hornborg parish

 

Hornborg a farm No. 35

Carl Christian Lindstrom 53 years married born in Copenhagen Goodman, farmer, blacksmith

Mette Marie Andersen 43 years married born in Hornborg his wife

Ane Kirstine Sophie Lindstrom nine years unmarried their children born in the parish

Karen Nielsine Lindstrøm seven years unmarried their children born in the parish

Anders Lindstrom five years unmarried their children born in the parish

Hans Jensen 23 years unmarried born? Veile county smith

 

Census 1890 Hornborg parish

Hornborg bye a house No. 1

Karl Christian Lindstrom 63 years married Folkekirken born in Copenhagen, Goodman, blacksmith residential municipality: Hornborg.

Mette Marie Andersen 52 years married born in Hornborg housewife, wife

Anders Lindstrom 15 years unmarried son, boy

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Fie Lindenstrøm E-Mail: fie@lindenstrom.dk